Legislatie

Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusa prin Legea 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. Actul normativ a fost publicat in 20 mai in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare pe 19 iulie 2013.
LEGEA 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetic a cladirilor .

LEGEA 372/2005 privind performanta energetic a cladirilor publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.1144 din 19.12.2005, in vigoare din 1 ianuarie 2007.

ORDINUL nr. 691/10 august 2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind performanta energetic a cladirilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, n. 695, valabil incepand cu data de 12 octombrie 2007.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetic a blocurilor de locuinte.

ORDINUL nr. 157/2007 – pentru aprobarea reglementarilor tehnice privind metodologia de calcul a performantei energetic a cladirilor:
a. Partea I “Anvelopa cladirii “ MC 001/2-2006
b. Partea a II-a "Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri", indicativ Mc 001/2-2006, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
c. Partea a III-a "Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii", indicativ Mc 001/3-2006, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
d. Partea IV “ Breviar de calcul al performantei energetic a cladirilor si apartamentelor “ MC 001/4-2009.
e. Partea V “Model certificate de performanta energetic al apartamentului “ MC 001/5-2009.

ORDINUL nr. 1.217/2010 al MDRL privind completarea anexei nr. 4 “Partea a IV-a Breviar de calcul al performantei energetic a cladirilor si apartamentelor, indicative Mc 001/4-2009” la Ordinul nr. 157/2007 – pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetic a cladirilor”.

LEGEA 10/1995 privind calitatea in constructii.


Cont@ct rapid

ing. Carmen SCANTEE (MOLDOVAN) - Telefon: +40 724.882.732 (vodafone)
ing. Alexandru SCANTEE - Telefon:
+40 722.419.677 (vodafone)
E-mail:
contact@certificate-energetice-constanta.ro

 

© Copyright 2014. Toate drepturile rezervate
.: produs si mentinut de SAAR SURFACES :.